maandag 27 februari 2017

Lente, opnieuw beginnen.


Afgelopen week heb ik de dorre takken uit de borders geknipt. Terwijl ik daarmee bezig ben zie ik het nieuwe blad al weer boven de grond komen. Die planten boffen maar. Ieder jaar opnieuw beginnen. Elk jaar nieuwe stengels, nieuwe bladeren, nieuwe bloemen; alles lekker strak en fris. Dat zou ik ook wel willen.

Mijn wens wordt vervuld als ik enkele dagen later word aangesproken door een jonge vrouw. Ze is duidelijk nog ‘in haar lente’. Strak in de make-up en ongenaakbaar mooi. “Mag ik u onze nieuwe sterk liftende crème opbrengen? De wallen onder uw ogen verdwijnen als sneeuw voor de zon”. Wallen? denk ik verschrikt en neem meteen plaats op de stoel.

De crème wordt onder één oog aangebracht. Wanneer de crème droog is laat ze me in de spiegel kijken. Inderdaad, mijn ene oog is helemaal strak getrokken. Ik vraag wat deze crème kost. Ze noemt de prijs. Van dit geld kan ik een RVS spade + een paar tuin handschoenen kopen(!) Dus wip ik uit de stoel en bedank haar voor de demonstratie.

Met één strakgespannen en één gewoon oog loop ik verder. Maar de sterk liftende crème trekt steeds harder aan mijn oog. Al snel voel ik me veel te strak!

Ten einde raad veeg ik met een natte vinger onder mijn oog. Lekker…dat ontspant! Vervolgens neem ik een selfie om te zien hoe mijn oog er nu uitziet. Verschrikkelijk! Het lijkt alsof mijn tranen zijn opgedroogd na een nacht huilen. En dat alles natuurlijk slechts aan één oog!


Ik gun mijn planten een nieuwe lente, alles lekker strak en fris. Maar wat mij betreft, ik moet gewoon wat eerder naar bed!


Nieuwe volgers van harte welkom.


Lente. Tulpen volop te koop.


Lente. Helleborus overal in de tuin.


Lente. Nieuwe blaadjes aan de bomen.


Lente. Frisse bladeren.


Lente. Zaailingen komen op.Lente. Bloesem.


Lente. Krokussen.


Lente. Nog even wachten en dan bloeit de vergeet me niet.


Lente in de keuken. Ranonkel en bloesemtakken.

Spring, starting again.

Last week I cut back the dry branches from the borders. As I do so, I see the new shoots already emerging from the soil. These plants are so privileged. They can start anew each year. Each year they get new stems, new leaves, new flowers; everything tight and crisp. Oh how I wish if that could happen to me too.

A few days later my wish already is being fulfilled as a young woman approaches me. She definitely is still “in her spring time”. She looks pretty in her makeup but inaccessible because of her beauty too. “May I apply some of our new strong lifting cream? The bags under your eyes will disappear like snow in the sun”. Bags? I think astonished and immediately sit myself in the chair.

The woman applies the cream under one eye only. After the cream has dried the young women shows me how I look in the mirror. Indeed, the one eye is completely tightened. I ask her the price of this cream. She tells me. But for that amount of money, I can buy a stainless steel spade plus a pair of garden gloves (!) So, I pop out of the chair and thank her kindly for the demonstration.

With one tight eye and the other baggy one I walk on. But the strong lifting cream pulls harder and harder on my eye. Soon it feels much too tight!

In despair, I wipe a wet finger under my eye. Finally ... what a relieve! Next I take a selfie to see what my eye really looks like. Simply terrible! It looks as if I have been crying a whole night and all the tears have dried up under my eye. And all this is happening on one eye only!

I will allow my plants a new spring, everything tight and crisp. But for me, I will just have to go to bed a little bit earlier!


vrijdag 24 februari 2017

My favorite weekend flower week 8.

Tulipa

Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.

Pablo Picasso

Fijn weekend!

maandag 20 februari 2017

Het sneeuwklokje gaat door!Al meer dan een maand staan ze te bloeien. Sneeuwklokjes! De soorten die in mijn tuin staan komen elk jaar terug. En het worden er steeds meer.

Weersinvloeden deert hen niet. Zodra de zon schijnt, gaan de bloemen wijd open. De bloemen die boven de grond zweven lijken net kleine helikopters. Echter wanneer het een paar dagen later vriest, liggen de sneeuwklokjes roerloos tegen de grond. Ze lijken verloren, maar op het moment dat de temperatuur boven het vriespunt komt, richt de bloem zich op. Het sneeuwklokje bloeit door!

Laatst viel er wat sneeuw in Zeeland. De sneeuwklokjes stonden met de stelen in de besneeuwde aarde en elke bloem had een witte hoed. Maar het sneeuwklokje bloeit door!

Om optimaal van deze bloemen te genieten  graaf ik een mooie pol sneeuwklokjes uit de border. Ik plant hen in een bloempot en zet ze op de tuintafel bij het keukenraam. Zelfs deze brute verstoring deert hen niet. Het sneeuwklokje bloeit door!

Als ze zijn uitgebloeid deel ik de pol en plant ik de bolletjes terug in de border. Die zullen in de komende jaren uitgroeien tot een nieuwe pol. Want wat er ook gebeurt; het sneeuwklokje groeit door.

Sneeuwklokjes, het lijken frêle bloemen aan dunne stelen. Maar in werkelijkheid zijn het stoere DOOR zetters!


romantische rozentuin

Nieuwe volgers van harte welkom!Bloemen als helikopters zweven boven de grond.


De eerste bij.


Dan vorst...


........ flauwgevallen.


Sneeuw! Met de voeten in de witte aarde.


Op elke bloem een hoed. 


Dezelfde pol in de zon.


Mooi.


Op de tuintafel....... 


..........voor het keukenraam.


A Snowdrop does not give up!

For over a month they are flowering. Snowdrops! The species that I grow flower every year. And they are becoming more and more.

Weathering does not bother them. When the sun is shining, the flowers are open wide. The flowers hovers above the ground, they look like little helicopters. But when it freezes a few days later, the snowdrops are lying motionless on the ground. They seem to be lost, but at the moment the temperature is above zero, the flower is established. A Snowdrop does not give up!

The other day, there was some snow in Zeeland. The snowdrops were standing into the snowy earth and every flower had a white hat. But a snowdrop does not give up and blooms on!

To fully enjoy these flowers I dig a nice clump of snowdrops out of the border. I plant them in a pot and place them on the garden table near the kitchen window. Even this brutal distortion does not bother them. A snowdrop does not give up and blooms on!

Later, when they have finished flowering, I will divide the clump and replant the bulbs in the border. They will grow in the coming years to a new clump. Because no matter what happens; a snowdrop does not give up.

Snowdrops, they look like frail flowers on thin stems. But in reality they are very tough and NEVER give up!

New followers a warm welcome!