vrijdag 30 oktober 2015

My favorite weekend flower week 44.

Rosa Mme. Alfred Carriere.

Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby.


Langston Hughes


En, waar schrijf jij over? 

Laat anderen mee genieten en voeg je blog toe aan de lijst door op de blauwe link knop te klikken. Zet op jouw blog een retour link naar deze site, zodat ook anderen ons kunnen vinden. Ik ben benieuwd naar jullie reactie.

Je kunt meedoen zolang de blauwe knop zichtbaar is.

Fijn weekend!Andere blogs waar ik aan meedoe Flower Photo enTodays Flowersmaandag 26 oktober 2015

Want zij gelooft in mij.Ik ben aan het opruimen in huis. Onder een stapel tuin handschoenen vind ik een bordje met daarop: ‘Want zij gelooft in mij’. Mijn gedachten gaan meteen terug naar het voorjaar…..

“Is die fluweelboom altijd zo laat in het blad?” vraagt mijn man. Ik heb eigenlijk geen idee. Deze boom staat er tenslotte al 25 jaar, dan let je daar niet zo op. “Misschien komt het door het weer”, opper ik.

Een paar weken later zijn er bezoekers in de tuin. “Wat is er met de fluweelboom aan de hand?” vragen ze. Opnieuw zeg ik: “Misschien komt het door het weer”, de bezoekers kijken mij meewarig aan, “Die boom is dood, je bent alleen nog in de ontkenningsfase”, zeggen ze lachend.

Ontkenningsfase? Bij mij krijgt elke boom tot de langste dag de kans om uit te lopen. Maar om van de vragen af te zijn, koop ik een bordje en schrijf daar op: ‘Want zij gelooft in mij’. ( Naar het lied van Andre Hazes) Op een goed zichtbare plaats hang ik het in mijn fluweelboom. Dat zal de tuinbezoekers de mond snoeren!

Begin juni…….. Nog steeds geen blad aan mijn fluweelboom. Ik stap op de fiets en rij naar een fluweelboom in de buurt. Deze is volop in blad. Dat betekent dus dat  het echt mis is met mijn boom. Ik haal het bordje eraf en bel daarna ‘de man met de motorzaag.’

In no-time staat hij op de stoep. De motorzaag wordt gestart en binnen vijf minuten is er niets meer van de boom over dan een enorme berg takken. Het geeft wel veel licht. Maar het betekent helaas ook, dat er in het najaar geen prachtige herfstkleuren meer zullen zijn. Geen fel rode bladeren meer op het groene gras.

Dat een eenvoudig bordje zoveel herinneringen kan oproepen. Ik wilde dit graag met jullie delen. Want ook al lijkt alles goed te gaan in de tuin, achter de schermen gaat er ook regelmatig iets helemaal mis!

Archief foto's....


.........najaar 2014. Rhus typhina.


Mooi met de grassen.


Fijn om naar te kijken vanuit het huis.Blad op het gras. Vurige kleuren.


Voorjaar 2015. Waar is het blad?


Wat is er mis?Begin juni. Het is tijd voor 'de man met de zaag'.


Een lege plek in de tuin.

English version:

“Because she believes in me”.

I am cleaning up the house when, under a pile of garden gloves, I find a little sign. On this sign has been written: "Want zij gelooft in mij” (Because she believes in me). Immediately this brings back memories from spring ...

One day in spring my husband asks, "Is the stag’s horn sumach tree -Rhus thypina-  always so late in leafs?" To be honest I have no clue. After all, this tree has been in my garden for the last 25 years, so you do not pay attention it is just always there. "Maybe it's the weather," I reply.

A few weeks later… Visitors are coming to see the garden. They too ask: "What about the Rhus typina?" Again I respond: "Maybe it's the weather," The visitors however see it differently. "That tree is dead, only you're still in denial."

Denial? For me every tree gets the chance to see the longest day. But, to avoid all those questions, I buy a little sign and write on it: "Because she believes in me." (that’s the title of a song by a famous Dutch singer Andre Hazes. I put the sign on a clearly visible place in my Rhus. I trust that will make the visitors silence!

Alas! Early June ...... .. Still no leafs on my tree. I get on my bike and go to a stag’s horn sumach tree nearby. This one is full in leaf. So something is really wrong with my tree. I take the sign off the tree and call 'the man with the chainsaw”.

He arrives on a jiffy. The chainsaw is started and five minutes later, nothing is left of my tree but a huge pile of branches. Instantly it gives a lot of light. But there will be no more beautiful coloured leafs to look at in autumn. No bright red leaves on the green grass….

Funny that a simple sign can create such memories. I wanted to share this with you, because although everything seems to be going well in the garden, behind the scenes something might be going totally wrong!
vrijdag 23 oktober 2015

My favorite weekend flower week 43.

Delphinium elatum 'Grunberg'

Blue thou art, intensely blue; Flower, whence came thy dazzling hue?
James Montgomery.En, waar schrijf jij over? 

Laat anderen mee genieten en voeg je blog toe aan de lijst door op de blauwe link knop te klikken. Zet op jouw blog een retour link naar deze site, zodat ook anderen ons kunnen vinden. Ik ben benieuwd naar jullie reactie.

Je kunt meedoen zolang de blauwe knop zichtbaar is.

Fijn weekend!

Andere blogs waar ik aan meedoe Flower Photo enTodays Flowers


maandag 19 oktober 2015

De lente staat op de stoep!


Als ik thuiskom van de markt staan er vier dozen met bloembollen voor me op de stoep. De deur is er gewoon van gebarricadeerd! Wow, wat heb ik veel besteld.

Ik sjouw de dozen naar binnen en pak meteen alles uit. Heerlijk, die bruine papieren zakken vol met bloembollen. In elke bloembol schuilt een belofte.  Bij de rekening zit een briefje van mijn bloembollen leverancier. Hij schrijft: “Ik heb enkele zakken met bloembollen bijgevoegd. Ik hoop vooral dat ik hiermee je plantschema ernstig ontregel.” Hij steekt graag de draak met me.

Ik puzzel om de bloembollen die hij meestuurt in mijn kleurschema te passen. Ik zoek naar voorjaars foto’s van mijn tuin om te kijken wanneer wat bloeit. Ach, wat was het mooi in april……

De volgende dag begin ik met het inplanten, maar aan het einde van de dag zie ik nog geen lege dozen. Als ik dit tegen mijn jongste dochter zeg, biedt zij meteen aan om te komen helpen. Een hulpje bij het planten van bloembollen? Ik accepteer!

Voor diegene die vergeten zijn om bloembollen te bestellen, er is vast nog  wel wat in de bollenschuur van Jan Deen. Het plantseizoen loopt tenslotte tot december.


Want een tuin zonder bloembollen…..daar krijg je in het voorjaar zeker spijt van! De bloembollen zijn bezorgd. 


Iris reticulata.


Wat komt er allemaal voor moois uit zo'n bloembol...


Vrolijke tulpen....


Vergeet ze niet te planten!Narcissen.


Paarse tulpen in het voorjaar. 


Ik begin met planten.....


Maar het zijn er heel veel.


Fritelaria imperialis.


Lekker bonte kleuren in de pluktuin....


.....en stemmig wit in de achtertuin.


Vergeet ze niet te planten. In het voorjaar krijg je zeker spijt!


English version:

Spring is on my doorstep.

Arriving home after visiting the market, there are four boxes of bulbs on my doorstep. Wow, I did not realize I ordered that much. My door is simply barricaded!

After carrying the boxes inside I immediately unpack the boxes. Oh, I love these brown paper bags full of bulbs. There is a promise in each bulb. I find a small note of my bulb supplier. He writes: "I have added a few extra bags of bulbs. I hope to disorganize your plant schedule." Disorganize? He is always mocking me.

So I am puzzling how to fit the extra bulbs into my colour scheme. I study the pictures of my garden, to see exactly in which period which tulips bloom. Oh, how beautiful the garden was in April ......

Next day I start planting. But at the end of the day still no empty boxes! I tell my younger daughter about the bulbs and she offers to help me planting right away. An assistant, helping me planting bulbs? I accept immediately!

For those of you that have not yet ordered bulbs, there are probably still some bulbs left in Jan Deen’s shed! After all the planting season runs until December.

And a garden without bulbs ..... you will surely regret this next spring!