maandag 31 augustus 2015

Ode aan de perenboom.“Er staat een peer voor mijn raam”, zong ik vroeger. Waarop meteen mijn twee dochters in koor riepen: “Oma liedje!!!”

Wat is een Oma liedje zullen jullie je afvragen?
A Nederlandstalig, dus saai.
B Ouderwets, dus slecht.
C Mam, WIJ WILLEN HET NIET HOREN!

Mijn dochters zijn de deur uit, dus zing ik (zonder commentaar) in voor- en najaar dit Oma liedje. Ik hou namelijk erg van mijn perenboom. Zijn ruwe bast, zijn grillige winter silhouet, de sneeuwwitte bloesem in het voorjaar en in het najaar vol met peren. Daar moet je toch wel eens over zingen?Het lied van de perenboom is zo oud, dat het niet eens op songteksten staat. Gelukkig ken ik het uit mijn hoofd. Ook een eigenschap van Oma liedjes: je vergeet de tekst niet....

Een stukje uit het lied "Peer" van Jaap Fisher:

Er staat een peer voor mijn raam
Pyrus communis is zijn volle naam
Maar ik spreek hem altijd aan met peer
Dat geeft onze verhouding beter weer

Er loopt een kat langs mijn raam
Felix manipulata domestica is zijn volle naam
Maar ik spreek hem altijd aan met kat
Want als hij dat liever heeft dan doe je dat

En altijd als het lente wordt
Is mijn peer zo gesloten, mijn kat vort
Waarom ik ze mis
Hoor ik pas als het lente is

Dan ga ik voor m'n geopende venster staan
En kijk mijn peer lang en zwijgend aan
Totdat hij blozend door zijn bloesem zegt
"Waarschijnlijk over een week of drie
Heb ik kleine peertjes maar ik weet niet van wie
Vind je me erg slecht? “ 

Een ode aan mijn onschuldige, verlegen peer!  Hoewel hij niet wist van wie de kleine peertjes waren staat hij afgeladen met vruchten voor mijn raam. Binnenkort ga ik de peren oogsten.

Ik hoop dat ik jullie niet te veel heb belast met dit oude lied. Vanavond verwacht ik wel een telefoontje van mijn dochters:


“Mam, OMA LIEDJE!!”.


Ode aan de peer. Zijn ruwe bast...


.....prachtig.


Doyenne du Comice. Volop peren dit jaar.


Mijn onschuldige, verlegen peer vol vruchten.


Lente, er staat een peer voor mijn raam..


Bloesem.


In de lente schitterend.


Takken vol bloesem. Het potje is om oorwurmen in te lokken. Zij eten "the bad guys".


Na veel speurwerk vond ik op youtube ook nog het lied. Voor de liefhebbers:An ode to my pear tree.

"There is a pear in front of my window," I used to sing. My two daughters immediately shouted in unison: "Grandma song!!!"

What is a Grandma song you might ask?
A It is a Dutch song, so it is boring.
B It is an old-fashioned song, so it is bad.
C Mom, WE DO NOT WANT TO HEAR IT!

My daughters do not live under the same roof anymore, so I sing (without comment) in spring and autumn this “Grandma song”. I like my pear tree very much. I love its rough bark trunk, its erratic winter silhouette, the snow-white blossom in spring and the fruit in autumn. I think its enough reason to be singing about this tree.

The pear tree song is so old that it is not even at lyrics on Internet. Fortunately, I know it by heart. Also a feature of Grandma songs: You never forget the text.

A part from the song of Jaap Fisher, roughly translated:

There is a pear in front of my window
Pyrus communis is his full name
But I always call him pear
This is how our relationship is build

There is a cat walking past my window
Felix manipulata domestica is his full name
But I always call him cat
Because he wants that and therefor you do so

And every year when spring comes
My pear is so closed and my cat is gone
Why I miss them
I notice when it is spring

Then I stand in front of the open window
And watch my pear long and silently
Until he says blushing through his blossom
Probably about three weeks
I get little pears and I do not know from whom
Do you think I am very bad?

An ode to my shy innocent pear. Although he did not know who visited him this spring, at this moment the tree is loaded with fruit! Soon I will harvest the pears.

I hope I do not bother you all too much with this old song. But tonight I expect a phone call from my daughters:

"Mom, GRANDMA SONG!!"


vrijdag 28 augustus 2015

My favorite weekend flower week 35.


Ipomea Heavenly Blue.

A morning-glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books.
En, waar schrijf jij over?

Laat anderen mee genieten. Voeg je blog toe aan de lijst door op de blauwe link knop te klikken. Zet op jouw blog een retour link naar deze site, zodat ook anderen ons kunnen vinden. Het is niet moeilijk. Ik ben benieuwd naar jullie reactie.

Je kunt meedoen zolang de blauwe knop zichtbaar is.

Fijn weekend!


romantischerozentuin.nlmaandag 24 augustus 2015

Italië. Over huizen en tuinen.Tijdens onze vakantie in Italië bezoeken wij de tuin van Villa Garzoni. Dit is een oude tuin uit 1652. Het valt mij meteen op dat de symmetrische tuin naast het huis ligt.

Als we de tuin binnengaan zien we aan weerszijden van de zichtlijn buxusperken met daarin eenjarigen. Er zijn ook twee grote ronde vijvers. In een van de vijvers groeien Lotus en de Victoria waterlelie (Victoria amazonica ) Ik ben een groot liefhebber van deze twee water planten, dus mijn dag kan niet mee stuk!

De tuin ligt op een helling. We lopen naar boven. Het uitzicht is geweldig. We worden verrast door parterres, waterpartijen, bijzondere mozaïeken en zelfs een grot met beelden erin. Helemaal boven op de helling staat een enorm beeld. Het spuwt water uit. Het beeld is zo groot als een huis!

“En, doe je nog inspiratie op?” vraagt mijn man me op de top van de helling. “Nee",moet ik bekennen, "maar ik denk steeds aan Le Nôtre". (Le Nôtre was een Frans tuinontwerper in de tijd van Louis XIV)

Ik vertel mijn man een stukje tuin geschiedenis:

Fouquet, de toenmalige minister van financiën, vroeg Le Nôtre een tuin voor hem te ontwerpen. Le Nôtre was de eerste die de symmetrische tuin voor het symmetrische huis centreerde. Het was iets totaal nieuws. Het gaf het huis en de tuin een geweldig perspectief.

Toen de tuin klaar was gaf Fouquet een groot feest om met zijn tuin te pronken. Hij nodigde ook koning Louis XIV uit…..

Wat er na de feestavond gebeurde, daarover doen verschillende verhalen de ronde. Was Louis XIV groen van jaloezie? Of was er geld uit de schatkist gebruikt voor de tuin?

Hoe dan ook, na het feest werd de minister in de gevangenis gegooid en Le Nôtre werd gevraagd een tuin voor Louis XIV te ontwerpen. Uiteraard groter dan de tuin van Fouquet! De beroemde paleistuinen van Versailles zijn het resultaat. Zo ontstond een nieuwe tuin trend.

En hoe liep het af met Fouquet, de minister van financiën?

Arme Fouquet. Ondanks verschillende gratie verzoeken is hij nooit meer vrij gekomen!
Het gele huis links bovenin is de villa, de tuin ligt ernaast, rechts.


Overzicht van de tuin


Perken met buxus en eenjarigen.


Lotus.


Victoria waterlelie. (Victoria amazonica)


Bloem in knop. Rechts bovenin een uitgebloeide bloem.


We zagen prachtige mozaïeken.

De mozaïeken. Close up....


Er is ook glas in verwerkt.


Het uitzicht is geweldig mooi.


Grot met beelden, lekker koel!


Bovenop de helling, grote beelden.Zo zie je goed hoe groot het beeld is.


De twee beelden, zo lijken ze niet groot!


Er was ook een bamboebos. Om bang van te worden...


.....Wat een dikke stammen!


Overzicht van de tuin van Villa Garzoni. Hoe leuk zou het zijn geweest als de villa daar bovenop de helling had gestaan.....


De tuin van Fouquet ( Veaux de vicomte) Huis en tuin is een geheel.
Tot besluit, het paleis van Versailles. 
 Zelfs de straten buiten het paleis sluiten aan op de zichtlijnen.


English version:

Italy. About houses and gardens.

Whilst on vacation in Italy we visited the garden of Villa Garzoni. It is a garden build in1652. It immediately struck me that the symmetrical garden is not situated in connection with the house.

The first thing we saw entering the garden is a large box parterre planted with annuals. There are also two large circular ponds. In one of them lotus flower and the Victoria water lily (Victoria amazonica) grow. I'm a huge fan of these two water plants, so I am already over the moon!

The garden is on a steep hill, so up we go. The view is amazing. In the garden we discover many statues and some exceptional mosaics. At the top of the hill is a statue of an angel the size of a house. The angel spews out water.

"And, are you inspired?" my husband asks me at the top of the hill. "No, but all the time I am thinking about Le Nôtre.” (Le Nôtre was a French garden designer in the period of Louis XIV)

I tell my husband a bit of garden history:

Fouquet, the minister of finance in that time, asked Le Nôtre to design him a garden. Le Nôtre was the first garden designer who centred the symmetrical garden in front of the – also symmetrical - house. In that day it was something totally new. It gave the house and garden a magnificent perspective.

After the garden was finished Fouquet organized a big party to show off his garden. He also invited King Louis XIV ......

About what happened after that party night, several stories are being told. Did Louis XIV turn purple of envy? Or were large amounts of money from the Treasury used for the garden?

Anyway, after the party, the minister was thrown into prison and Le Nôtre was asked to design a garden for Louis XIV. And it had to be much larger than the garden of Fouquet, Louis specifically ordered! The famous palace gardens of Versailles were the result. This became the new garden trend.

And how did it end for Fouquet, the minister of finance?

Poor Fouquet. Despite several appeals for clemency, he was never released from prison!