maandag 16 januari 2017

Een dag in Hidcote Manor Garden.


Hebben jullie ook zo'n behoeft aan bloemen in januari? Daarom zoek ik in mijn computerbestanden naar bloemen. Daar komen de foto’s van Hidcote Manor Garden tevoorschijn. Hidcote. Daar heb ik behoefte aan!

We hebben deze tuin afgelopen zomer bezocht. Ik vind dit een van de mooiste tuinen van Engeland. Jaren terug hebben we deze tuin ook al bezocht. Maar om deze tuin voor de tweede keer te bezoeken, dat is geen straf!

Als we de kassa hebben gepasseerd komen we in het woonhuis. We stappen de kamer van Major Laurence Johnson -de vorige eigenaar-  binnen. Ik kan me niets meer van deze kamer herinneren. Heb ik dat de vorige keer overgeslagen? Wij zouden best in deze kamer willen wonen. Als je achter zijn bureau gaat zitten- dat niet mag- heb je prachtig uitzicht over de tuin.

We verlaten het huis en komen in de tuin. Major Laurence Johnson heeft 40 jaar aan deze tuin gewerkt. Nu is de tuin in handen van de National Trust. Er is veel te zien. Borders, perfect onderhouden, in prachtige kleurcombinaties. De eeuwenoude bomen, de in vorm gesnoeide taxushagen, alles even smaakvol. Zelfs de huizen van de buren passen in het plaatje.

Het valt mij op dat sommige borders opnieuw zijn aangeplant. Er wordt handig gebruik gemaakt van éénjarigen om de lege plekken te camoufleren. Dat is iets om te onthouden!

Op ieder bankje in de tuin nemen we plaats. Het is leuk om de tuin vanuit elke hoek te bekijken. Ik spring steeds op. Wat is dat voor plant? Wat groeit daar onder die boom? Of ik spring op om een foto te maken. Vast leggen wil ik het. De hele tuin.

Maar het is onmogelijk om deze tuin vast te leggen. Je moet de tuin ondergaan. Alles opslurpen, analyseren, verwerken, evalueren en in de wintermaanden op een saaie dag…..

Nagenieten! 

Het bureau van Major Laurence Johnson.
 

Prachtige beplanting.


Op de achtergrond het huis van de major. 


Deze borders zijn opnieuw ingeplant.


Zien jullie de éénjarigen en Dahlia's?


Indrukwekkende kleuren


Aan het einde van de border dit leuke gebouwtje. Met een view!!!


De geraffineerde kleuren van dichtbij.


De bestrating past ook in het geheel.


Vijver tuin, met alleen maar groene kleuren.


Andere vijver met bloemen.


Major Laurence Johnson in zijn tuin.

Do you also gasp for flowers in this time of the year? That is why I search for pictures of flowers in my computer files. Doing so the pictures of Hidcote Manor Garden appear. Hidcote. Just what I need right now!

We visited this garden again last summer. In my opinion it is one of the most beautiful gardens in England. Years ago, we visited this garden too.

As we have passed the pay desk, we step into the room of Major Laurence Johnson -who used to be the owner. I cannot remember I have visited this room before. Did I miss it the first time? My husband and I agree that we most certainly would like to live in this room. If you could just sit behind his desk - which you are not allowed to! - you would have a magnificent view over the garden.

We leave the house and enter the garden. Major Laurence Johnson has been working on this garden for 40 years. Nowadays the National Trust owns the garden. There is so much to see. The borders, perfectly maintained, have beautiful colour combinations. The century-old trees, the topiary yew hedges, the paving, everything is very tasteful. Even the neighbouring houses the match with the garden design.

It strikes me that some borders have been replanted recently. They have used many annuals to camouflage the empty spots. That's something to remember for my own garden!

We sit on every bench in the garden. It's nice to view the garden from different angles. I often jump up from the bench. What kind of plant is that, I ask myself? What is growing under that tree? I jump up to take a picture very often too. I just want to capture the whole garden.

But that is quite impossible. You just have to let the garden sink in, analyse, process, evaluate it, and on a dull winter day .....

Reminiscence!